W jakich sytuacjach stosujemy stawki konwencyjne?

Import towarów z zagranicy wymaga opłacenia cła oraz podatku. Do wyliczenia należności służy taryfa celna, która zawiera wykaz grup towarów, a także zasady stosowania zniżek lub zwolnień z cła. W Polsce najczęściej korzystamy ze stawek konwencyjnych.

Czym są i jak działają stawki konwencyjne?

Taryfikacja celna w Polsce to złożone zagadnienie. Na chwilę obecną, w naszym kraju funkcjonują cztery różne stawki celne, które stosuje się w zależności od transportowanego ładunku. Stawki konwencyjne są stosowane w przypadku, gdy towary pochodzą z krajów, z którymi Polska ma podpisaną klauzulę najwyższego uprzywilejowania. Są to m.in. wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Stawka konwencyjna jest jednolita dla wszystkich produktów i stanowi podstawę do naliczenia odpowiedniego podatku. Od niej zależy również cło do zapłacenia. Taryfa celna zawiera również informacje na temat zasad importowania oraz eksportowania towarów, a także ewentualne zasady korzystania ze wszelkich ulg oraz zwolnień.