Outsourcing informatyczny jako szansa na optymalizowanie działań firmy

Świadczenie dobrych usług lub produkowanie solidnych produktów to tylko kawałek długiej i żmudnej drogi do sukcesu. Jeżeli chcemy dłużej utrzymać się w dobrym trendzie, konieczne jest umiejętne dysponowanie zasobami ludzkimi i czasowymi, by zrobić jak najwięcej, jak najszybciej i używając jak najmniej wysiłku. Zoptymalizowanie naszych działań pozwoli nam na otwarcie przed nami zupełnie nowych perspektyw i rozwój naszego przedsiębiorstwa. Dlatego też wiele podmiotów korzysta ze zjawiska, jakim jest outsourcing. Czym on jest i w jaki sposób pomaga firmom w optymalizowaniu swoich działań? Czy warto jest w to inwestować?

Na czym w zasadzie polega outsourcing informatyczny?

Definicji outsourcingu należy szukać w samej nazwie tego zjawiska. Jest to skrótowiec z języka angielskiego i oznacza on w dużym skrócie używanie zasobów z zewnątrz. Outsourcingiem nazywamy więc sytuację, gdy jeden podmiot zleca innej firmie wykonanie pewnych działań jako podwykonawca. Może to być wykonanie pewnych podzespołów, stworzenie nowego projektu, zarządzanie siecią lub innymi zasobami bądź promocja. W każdym wypadku działania te niosą za sobą szereg sporych korzyści. Przede wszystkim mimo oczywistej konieczności zapłacenia za wykonanie pewnej usługi, koszty takiego ruchu są o wiele niższe niż w przypadku zatrudniania konkretnych osób dla jednej roli. Dodatkowo pozwala to rozbić działania na kilka mniejszych organizacji, dzięki czemu nasza firma jest w stanie działać w sposób stabilniejszy i pewniejszy. Pomoc specjalistów, którzy wykonują pewne zlecenia w naszym imieniu pozwala również na rozwój firmy bez konieczności inwestowania swojego czasu i pieniędzy w rozbudowę siedziby – jeżeli serwerownia czy produkcja konkretnej części znajduje się poza ramami firmy, nie ma potrzeby dodatkowego obciążania się kosztami. Dodatkowo za pomocą outsourcingu możemy odciążyć w pewnym stopniu naszą kadrę pracowniczą, przekazując część obowiązków innym osobom poza naszą organizacją i tym samym pozwalając pracownikom działać efektywniej, szczególnie jeżeli te działania nie mają wiele wspólnego z głównymi celami firmy i możemy pozwolić na powierzenie ich innym podmiotów bez stratach na wizerunku naszej działalności. Sam outsourcing informatyczny możemy podzielić dla przykładu na pełny lub selektywny. W pierwszej sytuacji zleca się innemu podmiotowi wykonanie zlecenia w całym konkretnym zagadnieniu. Outsourcing selektywny zaś to skupienie się na mniejszych, konkretniejszych aspektach. Pozwala to na doprecyzowanie, czego żądamy od podwykonawcy, a czym chcemy zarządzać osobiście. Daje nam to o wiele większą kontrolę nad zleceniem oraz poczynaniami firmy, z którą wchodzimy we współpracę.

Usługi w outsourcingu informatycznym

Ogromną gałęzią całej dziedziny jest outsourcing informatyczny, który skupia się – jak sama nazwa wskazuje – na branży informatycznej. Firmy, które oferują swoje usługi, skupiają się na wielu różnych aspektach, które pomagają wielu firmom i korporacjom na odciążenie ich w zakresie sprzętu i sieci. Firmy zajmujące się outsourcingiem informatycznym najczęściej podejmują się zadania konserwacji sieci oraz serwerowni, by te działały zawsze szybko i sprawnie czy opieki nad serwisami internetowymi – projektowaniem, utrzymywaniem porządku, dodawaniem nowych opcji czy pilnowaniem ich płynnego działania. Często oferują one również kompleksową opiekę nad wszelkiego rodzaju sprzętem. Naprawa komputerów, routerów, smartfonów, drukarek i innych, koniecznych do sprawnego działania firmy urządzeń – to wszystko z pewnością znajdzie się w ofercie takich instytucji. Kompleksowo zajmą się one również aktualizacjami oprogramowania, ochroną antywirusową i zarządzeniem danych, w tym usuwaniem i archiwizowaniem niepotrzebnych plików, a w sytuacjach awaryjnych – także ich odzyskiwaniem.

Dzięki istnieniu firm zajmujących się outsourcingiem informatycznym, inne podmioty są w stanie odciążyć swoje finanse i, nie musząc przeznaczać stałej pensji dla informatyków działających dla nich na wyłączność, skupiać się na innych celach, które aktualnie im przyświecają i do których dążą. I wilk syty, i owca cała!