Odfrankowienie lub unieważnienie umowy kredytowej

Osoby decydujące się na proces sądowy i walkę z bankiem przeciwko niedozwolonym zapisom w umowie kredytowej frankowej, mogą liczyć albo na negatywne orzeczenie sądu, co oznacza dla nich przegraną sprawę, albo pozytywną. Pozytywne orzeczenie może dotyczyć odfrankowienia umowy kredytowej lub unieważnienia umowy kredytowej. Poniżej przedstawiamy różnice.

Kredyt we frankach – pozew a konsekwencje

Kredyt we frankach – pozew może okazać się jedynym słusznym rozwiązaniem, które doprowadzi do zmiany Twojej sytuacji finansowej. Pozytywny dla frankowicza wyrok, może dotyczyć odfrankowienia kredytu. W takim przypadku, sąd utrzymuje umowę, jednak  następuje przeliczenie walutowe. W związku z tym, bank zobowiązany jest do  zwrócenia nadwyżki z odsetkami, a także do wyliczenia nowych rat na ściśle określonych zasadach. Może dojść także do unieważnienia całej umowy, co w konsekwencji prowadzi do tego, że obydwie strony musza zwrócić  nawzajem świadczenia.

Oba te wyroki mogą być dla kredytobiorcy korzystne. Jednakże, nie każdy chce, aby umowa była unieważniona. Dlatego należy bardzo dokładnie przeanalizować sytuację, w której się znajdujemy z prawnikiem i przygotować się na różne ewentualności. Dla większości osób to Odfrankowienie kredytu będzie najlepszym i najkorzystniejszym z możliwych wyroków.  

W razie przegranej

Podejmując walkę z bankiem o swoje prawa należy pamiętać o ryzyku procesowym. Bez względu na rodzaj sprawy, zawsze może skończyć się ona niepowodzeniem. Oczywiście, wynajęcie dobrego adwokata, zajmującego się tego typu sprawami znacznie zwiększa szanse, jednak orzeczenia sądu nie można przewidzieć. W razie przegrania sprawy w sądzie, trzeba liczyć się z dwoma konsekwencjami. Pierwsza z nich to koszt związany z wynagrodzeniem dla prawnika, jednak bez premii za sukces w sądzie. Druga konsekwencja to koszt poniesiony za zastępstwa procesowe dla banku. Koszty te są tym większe, im dłużej sprawa sądowa trwa.

Decydując się na drogę sądową, należy znać zarówno dobre, jak i możliwe złe strony i konsekwencje. Jednak, warto pamiętać, że możliwe do osiągnięcia korzyści są znacznie większe niż możliwe straty. Pomoc dla frankowiczów nie nadchodzi ani od rządu, ani od innych organizacji, dlatego często sprawy należy wciąć we własne ręce. Ustawa frankowa nie spełnia oczekiwań. Jednak, sądy coraz chętniej i częściej stają po stronie pokrzywdzonych, dlatego warto próbować. Kredyt frankowy i związane z nim kłopoty nie powinien być dla nikogo wyrokiem do końca życia – warto znaleźć dobrego adwokata i walczyć o swoje prawa.

Postepowanie sądowe – jak długo?

Dla nikogo nie jest tajemnicą fakt, że postępowania sądowe, nie tylko te w sprawie frankowiczów i kredytów frankowych, mogą trwać bardzo długo. Często jest to jeden z głównych powodów, dla których kredytobiorca nie chce podejmować walki przeciwko bankowi – wydaje się mu, że ma już tak dużo problemów z kredytem, że dokładanie sobie nowych, nie ma żadnego sensu. Oczywiście sens jest, trzeba jednak pamiętać, że czas od momentu złożenia pozwu do ogłoszenia wyroku może być długi – niestety może to trwać nawet kilka lat. Postępowania przed sądem pierwszej instancji może trwać kilka miesięcy, ale nawet półtora roku. do tego należy doliczyć czas apelacji – niestety postepowania apelacyjne w przypadku spraw dotyczących kredytów frankowych są normą. Są to kolejne miesiące sporu. To jednak nie oznacza, że trzeba rezygnować z tak potężnego narzędzia, jakim jest pozew sądowy – pamiętajmy, że każdy pokrzywdzony może, a nawet powinien domagać się sprawiedliwości.

Pozew w każdej sytuacji

Pozew przeciwko bankowi można wznieść w każdej chwili; nie tylko wtedy, gdy jesteśmy w trakcie spłacania kredytu, ale również wtedy, gdy kredyt został już spłacony. Kiedy doszło do całościowej spłaty kredytu, kredytobiorca może próbować doprowadzić do uznania całej umowy za nieważną. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.