Nadzór geologiczny i obsługa ujęć wód podziemnych

W branży budowlanej bardzo ważny jest nadzór geologiczny. W Polsce jest wiele firm, które prowadzą badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne w miejscach w których powstają drogi ekspresowe czy autostrady. Aqua Soil to firma mieszcząca się w Krakowie, która prowadzi badania makroskopowe gruntu, zajmuje się poborem wód podziemnych czy przetwarzaniem odpadów przemysłowych. Pracownicy firmy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do oceny stanu gruntu, doradztwa w zakresie posadowienia dróg i budynków jak również badań makroskopowych gruntu. Pracownicy Aqua Soil wykonują sondowania CPT/CPTU i DPL/DPM/DPH. Firma cały czas szuka nowych metod badania gruntu, aby prace były jak najbardziej dokładne. Pracownicy firmy opracowują dokumentację po wykonaniu badań a wszystkie opinie potwierdzane są podpisem geologa. Aqua Soil stawia na nietuzinkowe rozwiązania, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Badania makroskopowe gruntu w Aqua Soil są wykonywane przez najlepszych specjalistów na rynku.