Leczenie osoczem bogatopłytkowym – NFZ

Leczenie osoczem bogatopłytkowym nfz – tego typu metoda leczenia odbywa się poprzez wstrzyknięcie osocza bogatopłytkowego (PRP – Platelet Rich Plasma). Jest to zabieg medyczny stosowany w zakresie problemów mięśniowo-szkieletowych. PRP jest próbką krwi spreparowaną w taki sposób, aby uzyskać wysoką koncentrację płytek krwi. Zabieg ten poprawia naturalną zdolność organizmu do samouzdrawiania i służy do poprawy gojenia oraz zminimalizowania czasu regeneracji po ostrych lub przewlekłych uszkodzeniach tkanek miękkich. Ten sposób leczenia jest od niedawna stosowany w leczeniu problemów mięśniowo-szkieletowych, ale coraz bardziej zyskuje na popularności przez bardzo dobre wyniki. PRP okazuje się skutecznym rozwiązaniem przy walce z takimi schorzeniami, jak zapalenie rozcięgna podeszwowego, tendinopatia ścięgna Achillesa, łokieć tenisisty, łokieć golfisty.

Ważne – leczenie osoczem bogatopłytkowym nfz – jest to, że płytki krwi są składnikami krwi, których główną funkcją jest udział w procesie krzepnięcia krwi. Oprócz czynników krzepnięcia, płytki krwi uwalniają czynniki wzrostu, które mają na celu zapoczątkowanie np. naturalnego procesu gojenia rany. Zastrzyk PRP w miejscu uszkodzenia w układzie mięśniowo-szkieletowym ma za zadanie stymulować naturalne procesy gojenia i przyspieszać je. Uważa się, że odgrywa to zwłaszcza dużą rolę w rejonach słabo ukrwionych, ponieważ umożliwia to bardziej efektywne dostarczenie niezbędnych substancji do samonaprawy tkanki. Warto przy tym zauważyć, że inne dostępne metody leczenia przewlekłych problemów ze ścięgnami nie zawsze poprawiają naturalną zdolność do gojenia w sposób przypominający poziom reprezentowany przez PRP. Ponadto, zastrzyki PRP charakteryzują się niskim stopniem występowania oraz różnorodności skutków ubocznych w porównaniu do innych metod.

Leczenie osoczem bogatopłytkowym nfz – proces leczenia

Leczenie osoczem bogatopłytkowym podzielić należy przede wszystkim na dwa etapy. Pierwszy polega na przygotowaniu osocza bogatopłytkowego do wstrzyknięcia, a następny na wstrzyknięciu w pożądany obszar. Cały proces zaczyna się od pobrania krwi, po czym następuje umieszczenie jej w specjalnej maszynie – wirówce. Ta rozdziela ją na warstwy, co pozwala pobranie warstwy zawierającej PRP.

Samo PRP jest gotowe do odebrania po Po pobraniu krwi i odpowiedniej obróbce. Samo wstrzyknięcie można przeprowadzić nawet 30 minut później. Lekarz może pomóc sobie sondą USG w celu umieszczenia igły bezpośrednio w pożądanym obszarze. Nie ma konieczności znieczulenia ogólnego.

Leczenie osoczem bogatopłytkowym nfz – po zabiegu

Po skutecznym przeprowadzeniu zabiegu pacjent podlega bezpośredniej opiece personelu medycznego. Czasem zdarza się, że pacjent odczuwa dyskomfort w obszarze zastrzyku, który może trwać od kilku dni do tygodnia. Bywa, że pacjenci potrafią skarżyć się bardziej na to, jak czują się po zabiegu niż przed nim. Wynika to z pobudzenia przez zabieg miejscowej reakcji zapalnej. Nie ma co się jednak martwić objawami, gdyż ich pogorszenie trwa w zdecydowanej większości przypadków dość krótko.